Інформація про Центр, плани, звіти

 
  – Статут ЦНТТМ «СФЕРА» Перейти ->
  – Стратегія розвитку Центру Перейти ->
  – Фінансовий звіт за 2022 рік Перейти ->
  – Звіт про роботу Центру у 2022-2023 н. р. Перейти ->
  – Освітня програма Центру на 2023-2024 н. р. Перейти ->
  – Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Центрі:  
     • ВСЗЯО – 2021-2022 н.р. (SWOT-аналіз педагогічної діяльності) Перейти ->
     • ВСЗЯО – 2022-2023 н.р. (SWOT-аналіз освітнього середовища) Перейти ->