Гурток «Основи Web-програмування»

Навчальна програма «Основи Web-програмування» реалізується в гуртках науково – технічного напряму інформаційно-технічного профілю  та спрямована на дітей та молоді віком від 12 років та побудована на основі навчальної програми з основ комп’ютерних технологій рекомендованої Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р. Програма орієнтована на практичне освоєння технології створення тематичних сайтів з незвичайним дизайном і цікавим змістом. Навчальний матеріал викладено систематично і послідовно з поступовим ускладненням. Особлива увага акцентується на розвитку дослідницьких умінь, пошуку власних способів виконання робіт. Заняття за програмою надають вихованцям можливість реалізувати себе в сфері комунікаційних та інформаційних послуг, розвинути навички програмування на алгоритмічних мовах, а також набути досвіду в поданні та захисті свого творчого проекту (створення персонального сайту). Вихованці вивчають таки мови програмування як HTML, CSS і JavaScript. Навчання розраховано на 3 роки. Випускникам, які склали кваліфікаційні іспити, на підставі рішення педагогічної ради закладу видаються свідоцтва про позашкільну освіту. Вихованці гуртка регулярно беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах із Web-дизайну,  де вже декілька років поспіль посідають призові місця.     Керівник гуртка – канд. техн. наук Станіслав Олексійович Сорокопуд  

Дистанційне навчання

У гуртку можливо дистанційне навчання. Для цього керівником гуртка створено сайт https://sites.google.com/view/webgurtok На цьому сайті реалізовано  дистанційний процес навчання учнів. На сайті поступово будуть викладені усі теми занять, згідно програми навчання гуртка.    

Запис у гурток:

Запис у гуртки на 2021-2022 навчальний рік