Гурток «Комп’ютерна графіка»

Актуальність навчальної програми пов’язана з її профорієнтаційною цінністю в умовах охоплення комп’ютерними технологіями майже усіх галузей діяльності та особливою перспективністю використання комп’ютерної графіки в сучасному дизайні, побудові сайтів у інформаційному просторі інтернету, креативній рекламі, новітньому мистецтві, сучасних технологіях створення кіно та мультфільмів, програмній інженерії при розробці дизайну інтерфейсів тощо, а також зацікавленості молоді цими технологіями та сучасними графічними програмами. Навчальна програма реалізується в гуртках науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 13 до 16 років. Програма з комп’ютерної графіки розрахована на вихованців позашкільних навчальних закладів і ґрунтується на знаннях комп’ютерних технологій, отриманих в загальноосвітніх навчальних закладах; дає можливість залучити дітей до вивчення живопису за допомогою комп’ютера. У програмі враховано вимоги освітньої галузі «Технології» Державного стандарту базової і повної середньої освіти.   Керівник гуртка – канд. техн. наук Станіслав Олексійович Сорокопуд      

Запис у гурток:

Запис у гуртки на 2021-2022 навчальний рік