Семінар: «Самоаналіз – важлива складова професійного розвитку педагога» 17.12.2020

І знову зустріч з педагогами на семінарі, цього разу за темою: «Самоаналіз – важлива складова професійного розвитку педагога», який відбувся в онлайн режимі 17 грудня.

Семінар є продовженням теми розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що є своєрідним тренінгом перед великою педагогічною радою ЦНТТМ «СФЕРА» з цього питання.

Самоаналіз власної діяльності педагога – один з інструментів його самовдосконалення, формування й розвитку професійних якостей.

Самоаналіз розпочинається з проведеного занять чи іншого заходу, однак діяльність педагогічного працівника в системі забезпечення якості освіти в закладі вимагає більш широкого застосування  самоаналізу, що враховує всі види його професійної діяльності.

За підсумками семінару запропоновано для обговорення Лист самоаналізу за напрямами оцінювання якості освітньої діяльності педагога та підготовки власного освітнього портфоліо.